Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rośnie sprzedaż piw importowanychwww.dlahandlu.pl - 20 września 2011 10:59


Zgodnie z danymi agencji badawczej Nielsen, na polskim rynku notujemy intensywny wzrost piw importowanych. W stosunku do roku 2010 kategoria ta wzrosła ilościowo prawie o jedną trzecią (29 proc.).

Jednocześnie cały rynek piwa zwiększył się zaledwie o 1 proc. Udziały piw importowanych w polskim rynku piwa zwiększyły się prawie do 3 proc. Jednym z liderów wzrostu jest czeski Budweiser, którego sprzedaż wzrosła w analizowanym okresie o 276 proc.

Intensywny wzrost piw importowanych świadczy o zmieniającym się podejściu Polaków do piwa. Staje się ono kategorią podobną do wina, czyli taką, na której temat chętnie poszerzamy wiedzę i próbujemy nieznanych nam dotąd odmian i marek.