Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sfinks spłaci część długu i planuje dalszy rozwójpr, www.dlahandlu.pl - 21 września 2011 10:24


Sfinks Polska podpisał ostateczne porozumienie z bankami wierzycielami restrukturyzujące zadłużenie. Zakłada ono, że Raiffeisen Bank Polska umorzy spółce 35% długu po spłacie pozostałej części do końca września br. Od kredytów w PKO BP i ING Banku Śląskim Sfinks przez 3 lata będzie regulować tylko odsetki, a kapitał ma spłacić w ciągu kolejnych 5 lat - do 30 września 2019 r.

- Dzięki odroczeniu spłaty rat kapitałowych Sfinks będzie mógł w ciągu najbliższych trzech lat dysponować większymi środkami na rozwój. To pozwoli nam rozbudować sieci i kontynuować umacnianie pozycji naszych marek na rynku. W ramach uzgodnień z bankami zobowiązałem się zawrzeć ze Spółką umowę pożyczki podporządkowanej do wysokości środków przeznaczonych na spłatę kredytu w Raiffeisen Banku, by Sfinks mógł dysponować środkami na rozwój do wysokości pozyskanej na ten cel w ostatniej emisji akcji. Korzystanie z tej pożyczki na razie nie będzie konieczne, ale postawienie takiego warunku przez banki oceniam pozytywnie jako troskę o rozwój spółki, który jest także moim priorytetem - mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks PolskaSylwester Cacek.

Sfinks konsekwentnie realizuje strategię rozwoju przyjętą w 2010 roku. Otwarto już pięć pilotażowych restauracji typu express działających w segmencie fast casual dining (cztery restauracje Sphinx Express i Wook Express). Obecnie koncept ten jest przez spółkę udoskonalany i za ok. sześć miesięcy ma zostać zakończona faza pilotażowa. Po tym okresie powstaną zasady franczyzy dla expressów.

Franczyza jest już podstawowym modelem działania restauracji w sieciach Sfinks Polska, również kolejnych 7 restauracji będących w fazie inwestycji poprowadzą franczyzobiorcy.

Pozytywne efekty przynoszą również działania pro sprzedażowe prowadzone przez Sfinks Polska w sieciach Sphinx i WOOK. Dzięki zmianie menu, działaniom marketingowym prowadzonym przez Sfinksa oraz akcjom promocyjnym organizowanym we współpracy z kontrahentami, w pierwszym półroczu Sphinx odnotował wzrost sprzedaży o 11,9 proc., a WOOK o 16,1 proc.