Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Lokale korzystające z usług audiomarketingu mogą uniknąć opłat za prawa autorskieMood Media Poland - 22 września 2011 11:12


Lokale publiczne odtwarzające muzykę, mogą uniknąć opłat na rzecz organizacji chroniących/ działających na rzecz praw autorskich i pokrewnych. Wraz z rozwojem firm zajmujących się audiomarketingiem, artyści coraz częściej przenoszą się do nich ze swoimi utworami.

Lokale użytku publicznego, wykorzystujące muzykę artystów, którzy przenieśli prawa autorskie i prawa pokrewne do swoich utworów na firmę audiomarketingową oraz nie są członkami żadnej innej organizacji chroniącej prawa autorskie, nie muszą odprowadzać opłat do tychże organizacji.

Lokale wybierając do obsługi muzycznej profesjonale firmy audiomarketingowe, mogą same decydować, jakiego rodzaju muzyki będą używać. Zaletą tego rozwiązania jest również możliwość emitowania własnych reklam czy jingli. W przypadku sieci sklepów i punktów handlowo-usługowych, istnieje możliwość sprzedaży „czasu antenowego" potencjalnym reklamodawcom. Dzięki temu sieć rekompensuje koszty poniesione przy wcześniejszej inwestycji.

- Koszt miesięcznego abonamentu za punkt waha się od 100 do 250 złotych. Wszystko zależy od rozwiązania, na jakie zdecyduje się klient. Można wybrać odtwarzanie muzyki przez komputer muzyczny, mini odtwarzacz lub stronę internetową. To ostatnie rozwiązanie jest najtańsze, nie ma bowiem konieczności wypożyczenia specjalnego sprzętu. Oczywiście wszystkie te sposoby dają gwarancję odtwarzania tylko zaprogramowanej muzyki, bez możliwości ingerencji personelu w playlistę - tłumaczy Aleksandra Potrykus, country manager w Mood Media Poland.