Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Emperia Holding: Zmiany w realizacji drugiego programu skupu akcji własnychwww.dlahandlu.pl - 21 października 2011 09:13


Zarząd Emperii Holding informuje, że ze względu na wyjątkowo niską płynność akcji spólki, średnia dzienna wielkość zakupu w ramach "Drugiego programu skupu akcji własnych Emperia Holding S.A." może przekroczyć granicę 25 proc. Emperia Holding S.A. realizując program nie przekroczy 50 proc średniej dziennej wielkości.

Przypomnijmy, 19 października spółka podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia drugiego programu skupu akcji własnych. Spólka zamierza nabyć akcje stanowiące nie więcej niż 25 proc. kapitału zakładowego spółki, a na ten cel może przeznaczyć maksymalnie 25 mln zł.