Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Pogarsza sie klimat koniunktury w handlu detalicznymGUS, www.dlahandlu.pl - 21 października 2011 19:46


Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w październiku na poziomie minus 2 (we wrześniu 0). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 19 proc. (we wrześniu odpowiednio po 18 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. - podał GUS.

Pogarszają się pesymistyczne oceny dotyczące bieżącej sprzedaży. Prognozy w tym zakresie są pozytywne, zbliżone do przewidywań z ubiegłego miesiąca. Zwiększają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są również bardziej pesymistyczne od prognoz formułowanych we wrześniu. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów. W konsekwencji przedsiębiorcy przewidują ograniczenie ilości zamawianych towarów u dostawców. Zapowiadane są dalsze redukcje zatrudnienia. Jednostki sygnalizują szybszy niż we wrześniu wzrost cen bieżących, natomiast przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące nie uległy zmianie.

W poszczególnych klasach wielkości i branżach handlowych oceny koniunktury są zróżnicowane. W podziale na klasy pozytywnie koniunkturę oceniają jedynie przedsiębiorstwa duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób), natomiast najbardziej negatywnie - jednostki małe (o liczbie pracujących do 49 osób). Wśród branż pozytywne oceny koniunktury formułują przedstawiciele branż artykuły gospodarstwa domowego
ogółem (plus 12 - wzrost o 11 punktów) oraz włókno, odzież, obuwie (plus 5 - spadek o 3 punkty). Negatywnie koniunkturę oceniają przedsiębiorcy z branż pojazdy samochodowe (minus 3 - spadek o 2 punkty) i żywnościowej (minus 4 - spadek o 2 punkty).

Poza jednostkami dużymi (o liczbie pracujących 250 i więcej osób), które odnotowują niewielki wzrost sprzedaży, jednostki pozostałych klas wielkości sygnalizują jej spadek. Najgorsze oceny w tym zakresie zgłaszają jednostki małe (o liczbie pracujących do 49 osób). Negatywne prognozy sprzedaży formułują przedstawiciele jednostek małych (o liczbie pracujących do 49 osób). Najbardziej korzystne przewidywania
w tym zakresie formułują jednostki duże (o liczbie pracujących 250 i więcej osób).