Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Emperia Holding zakończyła program skupu akcji własnychPAP - 25 października 2011 08:48


Spółka nabyła 402.344 akcji, stanowiących 2,66 proc. udziałów we własnym kapitale zakładowym i tyle samo głosów na WZA.

Spółka poinformowała w raporcie, że zakończenie programu skupu akcji własnych związane jest z wykorzystaniem kwoty 40 mln zł, która została przeznaczona na ten cel przez akcjonariuszy 23 czerwca 2010 roku.

Kupione akcje zostaną umorzone