Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Hygienika: UOKiK bada przejęcie Dayliwww.dlahandlu.pl - 21 stycznia 2014 09:50


20 stycznia Hygienika otrzymała od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie, że 3 stycznia wszczęte zostało postępowanie antymonopolowe w sprawie przejęcia przez spółkę kontroli nad Dayli Polska.

We wcześniejszym raporcie spółka informowała o zawarciu z BB Royal Holding S.A. warunkowej umowy dotyczącej nabycia 1000 udziałów, stanowiących 50 proc. ogółu udziałów w kapitale zakładowym Dayli za łączną cenę 6 mln euro. Firma podała w tym raporcie, że warunkiem zawieszającym skuteczne nabycie udziałów jest udzielenie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutecznej zgody na dokonanie koncentracji. Postępowanie antymonopolowe wszczęte zostało na wniosek spółki.