Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rusza program szkoleniowy "Kobiety 50+ Talenty Wiedzy"www.dlahandlu.pl - 22 stycznia 2014 09:22


Polska Izba Handlu, Społem WSS Śródmieście oraz Consorzio SIR Solidarieta`in Rete zapoczątkowały projekt szkoleniowy "Kobiety 50+ Talenty Wiedzy". Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw handlowych działających na terenie województwa mazowieckiego, zatrudniających kobiety powyżej 50 roku życia.

Jego celem jest utrzymanie aktywności zawodowej i nadanie nowych kompetencji kobietom powyżej 50. roku życia zatrudnionym w sektorze handlu. W ramach realizowanego projektu, zespół ekspercki we współpracy z zarządami, działami HR oraz doświadczonymi pracownikami małych i średnich przedsiębiorstw wypracował nowoczesną strategię zarządzania personelem w branży FMCG podnoszącą konkurencyjność mazowieckich przedsiębiorstw usługowo - handlowych.

- Ocenia się, że ok 70 proc. zatrudnionych w handlu to kobiety. 40 proc.wszystkich pracowników w całym handlu detalicznym to grupa osób powyżej 50 roku życia. Coraz mniej jest szkół zasadniczych, więc coraz mniej jest specjalistów od sprzedaży - mówi Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu.

- Nasza spółdzielnia zatrudnia 460 osób. 228 osób to osoby powyżej 50 roku życia. Sprzedawcy zdobywali więc wiedzę dosyć dawno. Program pomoże podnieść kwalifikacje i przekazać później wiedzę nowym pracownikom. Wiek emerytalny został wydłużony, więc osoby mające 50 lat będą pracowały jeszcze 17 lat - powiedziała Anna Tylkowska, prezes Społem WSS Śródmieście.