Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sprzedaż bezpośrednia wejdzie w nowe segmenty produktów, w tym spożywcze i kosmetyki funkcjonalnewww.dlahandlu.pl - 22 stycznia 2014 10:19


W 2014 r. branża sprzedaży bezpośredniej (w tym także MLM) ma szansę odnotować wzrost obrotów. Szacunki firmy InSee wskazują, że osiągnie on w Polsce poziom ok. 10-12 proc. Do takich prognoz skłaniają przede wszystkim dane dotyczące dotychczasowego tempa rozwoju tej branży w naszym kraju, potencjał firm w zakresie uruchomienia nowych kanałów sprzedaży poprzez tworzenie sieci partnerskich oraz rozszerzenie portfela o nowe segmenty produktów, takie jak np. kawa, herbata czy też tzw. kosmetyki funkcjonalne.

-  Istotny czynnik w tym zakresie stanowi również potencjał wzrostu całego rynku e-commerce - podkreśla Tomasz Kopera, wiceprezes zarządu InSee. - Nie bez znaczenia pozostają tendencje zakupowe Polaków, którzy w 2013 r. w internecie wydali rekordową kwotę ok. 26 mld zł. Polska stała się także liderem w Europie jeśli chodzi o dynamikę rozwoju sektora e-commerce, który zwiększa swój udział w polskim PKB - dodaje Tomasz Kopera.

Dodatkowy czynnik sprzyjający rozwojowi sektora MLM będą stanowić inwestycje firm w nowe technologie, wspierające działalność przedsiębiorstw. Obecnie dostępne rozwiązania wychodzą daleko poza powszechnie znane usługi IT. Branża sprzedaży bezpośredniej, podobnie jak e-commerce, wykazuje duże zainteresowanie w zakresie technologii mobilnych.