Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sprzedaż Grupy Metro na poziomie 18,721 mld eurowww.dlahandlu.pl - 11 lutego 2014 11:03


Grupa Metro podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał roku finansowego 2013/2014. W tym czasie EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 1, 073 mld euro (1,273 mld euro w analogicznym okresie roku ubiegłego). Zysk netto osiągnął wartość 514 mln euro wobec 129 mln euro w I kw. ubiegłego roku. Zysk na akcję wzrósł do 1,38 euro.

Sprzedaż Grupy w badanym okresie wyniosła 18,721 mld euro (spadek o 1,4 proc. w lokalnej walucie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Sprzedaż w samych Niemczech to 7,709 mld euro (spadek o 1 proc. ), w Europie Zachodniej (z wyłączeniem Nimiec) sprzedaż wyniosła 5,531 mld euro (wzrost o 0,2 proc.). Sprzedaż Grupy we Wschodniej Europie wyniosła 4,611 mld euro (spadek o 5 proc. ), a w Azji i Afryce sprzedaż wyniosła 870 mln euro (wzrost o 7 proc.). 

Jeśli chodzi o wyniki Metro Cash&Carry wyniki przedstawiają się następująco: sprzedaż Grupy to 8,5 mld euro (wzrost o 2,2 proc. w lokalnej walucie). Sprzedaż w samych Niemczech to 1,363 mld euro (spadek o 2,1 proc.). Zachodnia Europa (z wyłączeniem Niemiec) wygenerowała sprzedaż w wysokości 2,916 mld euro (spadek o 0,1 proc.), a Wschodnia - 3,360 mld euro (wzrost o 3,9 proc. w lokalnej walucie i 2,1 proc. LfL w lokalnej walucie). Azja i Afryka wygenerowały sprzedaż segmentu w wysokości 868 mln euro (wzrost o 11,4 proc.)