Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eurocash chce przejąć spółkę PayUp Polska, posiadającą sieć termnali w sklepachwww.dlahandlu.pl - 12 lutego 2014 20:59


Zarząd Eurocash S.A. poinformował, że w dniu 11 lutego 2014 roku podpisał ze spółką Alverca B.V. z siedzibą w Amsterdamie przedwstępną umowę sprzedaży. Strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej, na podstawie której Eurocash nabędzie od Alverca 51 proc. akcji spółki PayUp Polska S.A. W rezultacie tej transakcji Eurocash będzie posiadał 100 proc. akcji PayUp Polska S.A. Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej jest uzyskanie przez Eurocash zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

PayUp Polska S.A. dystrybuuje elektroniczne usługi finansowe poprzez sieć około 4,9 tys. terminali znajdujących się w sklepach na terenie całego kraju, oferując między innymi doładowania telefonów komórkowych, płatności rachunków i akceptację kart płatniczych.

Nabycie PayUp Polska S.A. stanowi kolejny element polityki akwizycyjnej Grupy Eurocash. Uzyskanie pełnej kontroli nad PayUp Polska S.A. umożliwi integrację działalności PayUp Polska S.A. w ramach grupy Eurocash, co w ocenie spółki powinno umożliwić realizację synergii kosztowych oraz zwiększenie potencjału wzrostu sprzedaży PayUp Polska S.A. oraz wpłynie na wzrost przychodów całej grupy.

W okresie 12 miesięcy zakończonych w dniu 31.12.2013 r. sprzedaż PayUp Polska S.A. do klientów zewnętrznych poza grupą Eurocash wyniosła ok. 100 mln zł. Zysk EBITDA w tym okresie zrealizowany przez PayUp Polska S.A. wyniósł ok. 1,2 mln zł (dane niezaudytowane).