Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Grupa Chorten zainwestuje w oprogramowaniewww.dlahandlu.pl - 19 lutego 2014 11:11


Grupa Chorten planuje zakup oprogramowania informatycznego i sprzętu komputerowego systemu B2B w firmie „Grupa Chorten” sp. z o.o. oraz jego integrację z systemami informatycznymi partnerów Grupy w ramach realizacji projektu pt.: „Wdrożenie platformy B2B w firmie "Grupa Chorten" Sp. z o.o.”.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.

Grupa Chorten to sieć sklepów spożywczych z kapitałem polskim. Założona w 2009 roku, obecnie posiada ponad 370 placówek partnerskich oraz sklepy własne. Głównym obszarem działania są województwa podlaskie, lubelskie, mazowieckie. Spółka posiada również oddział w Radomiu.