Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

21 marca upływa termin zgłaszania wierzytelności wobec NOMIdlahandlu.pl - 12 marca 2014 09:38


- Obecnie NOMI S.A. nie prowadzi rozmów dotyczących przejęcia lub dokapitalizowania spółki przez nowych właścicieli. Wstępna propozycja układu przewiduje konwersję części wierzytelności największych wierzycieli na nowo wyemitowane akcje NOMI S.A., dlatego też spółka przewiduje możliwość zmian w akcjonariacie dopiero po zatwierdzeniu układu z wierzycielami. W chwili obecnej nie została jeszcze zatwierdzona lista wierzytelności. Termin zgłaszania wierzytelności upływa 21 marca 2014 roku. Dopiero po zatwierdzeniu listy wierzytelności może zostać zwołane Zgromadzenie Wierzycieli, które podejmie decyzję o przyjęciu warunków porozumienia - czytamy w oświadczeniu przesłanym do redakcji portalu dlahandlu.pl.

Po chwilowych perturbacjach wszystkie nasze wysiłki skupiliśmy na tym, by na nowo przekonać naszych klientów, że naprawdę warto robić zakupy w NOMI. W ostatnich tygodniach obserwujemy stały, znaczący wzrost liczby klientów oraz wzrost wartości koszyków klientowskich. Jak widać nowa agresywna strategia cenowa, którą wprowadziliśmy w NOMI i którą będziemy szerzej komunikować w mediach jeszcze w tym tygodniu, już przynosi efekty - napisano dalej w stanowisku firmy.

 

Przypomnijmy 15 listopada NOMI S.A. złożyło wniosek o możliwość zawarcia pod nadzorem sądu układu z wierzycielami (upadłość układowa - red.). W dniach 22 oraz 25 listopada 2013 r. spółka otrzymała postanowienia sądu, które ustanowiły Tymczasowego Nadzorcę Sądowego dla spółki. Spółka NOMI znalazła się w trudnej sytuacji w skutek załamania się koniunktury rynku artykułów budowlanych na przełomie 2012 i 2013 r.

Wycofanie się pozyskanego inwestora, z którym NOMI podpisało list intencyjny w dniu 25 października oraz utrzymujące się problemy z terminowym regulowaniem wymagalnych zobowiązań, spowodowały w ocenie zarządu konieczność złożenia wniosku o upadłość układową.

NOMI S.A. istnieje na rynku polskim od 1993 roku i jest piątym pod względem udziału w rynku operatorem sieci typu "Dom i Ogród". Wchodzi w skład polskiej grupy kapitałowej zarządzanej przez firmę i4ventures. Firma zatrudnia obecnie ponad 1 000 pracowników.