Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Galeria Narew zapewnia, że prace przy inwestycji będą kontynuowaneportalspozywczy.pl - 14 marca 2014 19:10


Zarząd Galerii Narew zapewnia, że wszystkie udzielone spółce pozwolenia, zarówno na budowę obiektu, jak i infrastruktury drogowej są ważne oraz, że prace przy realizacji inwestycji będą kontynuowane.

Media podawały wcześniej, że czas na przebudowę dróg wokół planowanej Galerii Narew w Łomży minął lub właśnie mija oraz że na żadnej z tych ulic nie zaczęły się jakiekolwiek prace.
Zarząd spółki Galeria Narew podkreśla, że nieprawdziwe są informacje, które pojawiły się w mediach, iż pozwolenia na przebudowę dróg już wygasły lub wygasają z dniem 17 marca 2014 r.
- Wszelkie pozwolenia niezbędne Galerii Narew Sp. z o.o. do realizacji inwestycji są ważne i prawomocne. W dziennikach budowy, które zostały pobrane na potrzeby realizacji inwestycji, zostały dokonane wszelkie konieczne wpisy zapewniające ciągłość pozwoleń - informuje zarząd spółki Galeria Narew.
- Inwestor wykonał również pierwsze prace przy przebudowie ul. Ciepłej, Studenckiej oraz ulicy bez nazwy: przełożenie linii ciepłowniczej, wycinka drzew, prace geodezyjne, niwelacja terenu. Miasto Łomża posiada prawomocne organy administracyjne mogące sprawdzić dzienniki budowy, tym bardziej prawomocne, aby sprawdzić, że takie dzienniki budowy zostały przez urzędników Miasta Łomża, Galerii Narew Sp. z o.o. wydane - czytamy w oświadczeniu spółki.
Spółka zapewnia też, że wszystkie te pozwolenia są ważne jeszcze przez minimum trzy lata, a ich zakres jest zgodny z zapisami Porozumienia z Miastem Łomża.
Jednocześnie zarząd Galerii Narew poinformował, że Miasto Łomża nie wywiązało się w terminie z zapisów Porozumienia.
- W ramach tego Porozumienia, Miasto Łomża miało przekazać Galerii Narew Sp. z o.o. pozwolenie na przebudowę ronda z ulicą Spokojną, kluczowego skrzyżowania z ulicą Spokojną, stanowiącego jednocześnie główną drogę dojazdową do Galerii Narew - pisze zarząd Galerii Narew.
- Pozwolenie, o którym mowa, zostało przekazane Galerii Narew z trzyletnim opóźnieniem i stało się prawomocne 2 września 2013 roku. W tym wypadku oczywistym jest fakt, że tak duża inwestycja nie mogła być realizowana bez zabezpieczenia połączenia układu drogowego Galerii Narew z układem komunikacyjnym miasta Łomża. Tym samym brak prawomocnego pozwolenia na budowę ronda z ulicą Spokojną, które było kluczowym elementem Porozumienia z Miastem, skutecznie przyczynił się do opóźnień w realizacji Umowy - czytamy.
- Zarząd Galerii Narew Sp. z o.o informuje, że prace przy realizacji inwestycji będą kontynuowane. Galeria Narew posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację inwestycji oraz inwestora, który będzie uczestniczył w jej finansowaniu - informuje też zarząd.