Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

4,9 mln zł kar w ramach akcji "Weź paragon"MF, www.dlahandlu.pl - 24 marca 2014 11:33


Od 20 stycznia na terenie całego kraju trwała akcja edukacyjna dotycząca paragonów fiskalnych oraz była sprawdzana ewidencja sprzedaży na kasach fiskalnych. Akcję prowadzili pracownicy urzędów kontroli skarbowej oraz izb i urzędów skarbowych. W całej zimowej akcji nałożono 18 693 mandaty na kwotę 4 950 785 zł.

Kampania ma przyczynić się do tego, aby sprzedawcy uczciwie ewidencjonowali sprzedaż na kasach fiskalnych oraz uświadamiać podatnikom jak ważne jest branie paragonu. Paragon otrzymany po transakcji daje gwarancję, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa. Paragon ułatwia również złożenie reklamacji kupującemu. W ramach akcji kontrolujący kładą duży akcent na edukację sprzedawców i kupujących, co wpływa nie tylko na wiedzę, ale zmienia też postawy społeczne podatników.