Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eurocash: Handel tradycyjny zdobywa udziały rynkowe. Może to wyznaczać kierunek na kolejne latadlahandlu.pl - 31 marca 2014 09:30


Dla handlu 2013 rok to symboliczny wzrost na poziomie 1,5%, wobec 3% rok wcześniej. Są jednak i pozytywne sygnały dla segmentu handlu tradycyjnego, w ramach którego działa Grupa Eurocash i nasi klienci. Mimo że niezależne sklepy odczuły spadek przychodów z powodu otoczenia gospodarczego, handel tradycyjny w rzeczywistości zdobywa udziały rynkowe - uważa Luis Amaral, prezes Eurocash.

- 2013 r. bez wątpienia był rokiem  trudnym, na co wpływ miały przede wszystkim dwie kwestie. Po pierwsze, sytuacja rynkowa - spowolnienie gospodarcze ostatnich lat w sposób widoczny przełożyło się na gorszą koniunkturę na rynku handlu. A po drugie, przeszliśmy przez kluczowy etap integracji działalności Grupy Eurocash z Tradisem, który dołączył do Grupy dwa lata temu. I choć miało  to negatywny wpyw na osiągniąte wyniki, było konieczne z punktu widzenia efektywności funkcjonowania połączonej Grupy w dłuższym okresie. Dla rynku handlu ubiegły rok to symboliczny wzrost na poziomie 1,5%, wobec 3% rok wcześniej. Są jednak i pozytywne sygnały dla segmentu handlu tradycyjnego, w ramach którego działa Grupa Eurocash i nasi klienci. Mimo że niezależne sklepy odczuły spadek przychodów z powodu otoczenia gospodarczego, handel tradycyjny w rzeczywistości zdobywa udziały rynkowe. Może to wyznaczać kierunek na kolejne lata. Wyraźnie widać bowiem, że maleje różnica, jeżeli chodzi o tempo wzrostu handlu tradycyjnego i jego głównego konkurenta - sieci dyskontów. Jeszcze dwa-trzy lata temu dyskonty rosły w tempie ok. 20 proc. rocznie, a handel tradycyjny 3-4 proc. Obecnie jest to odpowiednio 3-4 proc. oraz 1-2 proc. Utwierdza nas to w przekonaniu,  że realizowana przez Grupę Eurocash strategia rozwoju jest słuszna, a nasza praca na rzecz poprawy konkurencyjności niezależnych detalistów w Polsce przynosi wymierne efekty. (...). W formacie dystrybucji produktów impulsowych, zmiany zachodzące na rynku dały nam możliwość przyspieszenia konsolidacji rynku dystrybucji papierosów. W grudniu 2013 ogłosiliśmy zamiar połączenia KDWT z Kolporter FMCG. Nowy podmiot utworzony z połączenia KDWT i Kolporter FMCG w którym będziemy mieli 75% udziałów a nasz partner 25%, będzie miał wiodącą pozycję na rynku dystrybucji papierosów. Sprzedaź połączonego podmiotu powinna przekroczyć 5 mld zł -  i skala ta powinna umożliwić istotną poprawę efektywności tego biznesu. Sfinalizowanie transakcji będzie możliwe po uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK - pisze Luis Amaral, prezes Eurocash SA w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego.