Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eurocash chce wypłacić dywidendę w wysokości 0,79 zł na akcjęwww.dlahandlu.pl - 1 kwietnia 2014 09:32


Zarząd Eurocashu podczas ZWZ zaproponuje, aby zysk netto za 2013 r. w wysokości 90 921 242,87 zł podzielić w następujący sposób: kwota 150 351,63 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy, a pozostała część zysku w kwocie 90 770 891,24 zł oraz kwota nie wyższa niż 19 800 000 zł przeniesiona z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego, przeznaczona zostanie na wypłatę dywidendy w wysokości 0,79 zł na jedną akcję.

Dywidenda będzie płatna do 2 czerwca 2014 roku.

Zgromadzenie akcjonariuszy spółki odbędzie się 29 kwietnia.