Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

IERiGŻ: Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosną w tym roku o 2-2,5 proc.PAP - 9 kwietnia 2014 12:43


Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosną w tym roku o 2-2,5 proc. w porównaniu do 2013 roku - przewidują specjaliści Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

"Przewiduje się, że w 2014 r. w Polsce tempo wzrostu cen żywności będzie wyższe od notowanego w roku poprzednim. W grudniu 2014 r. łączne ceny detaliczne żywności i napojów bezalkoholowych mogą być średnio o 2,0-2,5 proc. wyższe niż w grudniu 2013 r., wobec wzrostu o 1,5 proc. odpowiednio rok wcześniej" - napisano w opracowaniu dotyczącym popytu na żywność w 2014 roku.

IERiGŻ ocenia, że w pierwszym półroczu 2014 r. wzrost cen żywności będzie prawdopodobnie nieco niższy, a w ostatnich miesiącach bieżącego roku wyższy od notowanego rok wcześniej.

"W czerwcu 2014 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych mogą być o ok. 1,5-2,0 proc. wyższe niż w grudniu 2013 r., wobec wzrostu o 2,1 proc. w analogicznym okresie przed rokiem. Ze względu na spodziewany wzrost produkcji oraz spowolnienie dynamiki eksportu owoców i warzyw, sezonowy spadek cen żywności w okresie letnim może być głębszy niż w 2013 r. W sierpniu 2014 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych mogą ukształtować się na poziomie zbliżonym do notowanego w grudniu 2013 r. W okresie wrzesień - grudzień 2014 r. mogą one wzrosnąć o ok. 2,0 proc., wobec wzrostu o 0,8 proc. w analogicznym okresie 2013 roku" - napisano w raporcie.

Według ekspertów Instytutu wzrostowi cen żywności w pierwszej połowie tego roku będzie sprzyjała rosnąca presja popytowa związana z systematyczną poprawą koniunktury krajowej, niekorzystna sytuacja podażowa na krajowym rynku warzyw (po nieudanych ubiegłorocznych zbiorach) oraz prognozowana znacząca zwyżka cen kawy i kakao.

Z kolei na obniżenie tempa cenowych podwyżek oddziaływać będzie spodziewany spadek krajowych cen cukru oraz artykułów mięsnych i zbożowych, ograniczenie wzrostowej tendencji cen produktów mleczarskich, stabilizacja cen surowców rolniczych na rynkach światowych w warunkach braku istotnych szoków podażowych, przy wolno rosnącym popycie globalnym oraz osłabienie dynamiki eksportu.