Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rośnie liczba upadłości w handlu detalicznymportalspozywczy.pl - 15 kwietnia 2014 20:26


W Europie Środkowo-Wschodniej rekordowa liczba upadłości z roku 2012 została przekroczona w 2013 roku o 5 procent. Wzrost upadłości w 2013 roku w naszym regionie spowodowany był spowolnieniem gospodarczym w strefie Euro, pogłębiającym się spadkiem popytu krajowego, kontynuowanym procesem oddłużania sektora prywatnego oraz trwającą konsolidacją finansów publicznych w większości krajów regionu - informuje Coface.

Sektory najmniej dotknięte niewypłacalnością to IT, edukacja oraz opieka zdrowotna. Natomiast sektory najbardziej dotknięte niewypłacalnością to budownictwo, sprzedaż hurtowa oraz handel detaliczny.

Jak podaje Coface, rok 2013 był rokiem pełnym wyzwań dla firm z regionu Europy Środkowo-Wschodniej: Osłabiona już wcześniej sytuacja gospodarcza pogorszyła się jeszcze bardziej, a konsumpcja gospodarstw domowych zmniejszyła się wskutek instrumentów polityki fiskalnej, które zastosowano w celu przeciwdziałania wzrastającym deficytom budżetowym. Akcja kredytowa została jeszcze bardziej ograniczona w wyniku zmniejszenia zarówno podaży, jak również popytu na nowe kredyty.

Zaistniała sytuacja miała bezpośredni wpływ na przedsiębiorstwa, które w rezultacie zostały zmuszone do zrewidowania założonych celów sprzedażowych. Co więcej, eksport, który głównie przyczyniał się do wzrostu PKB w obliczu osłabionego popytu wewnętrznego, ucierpiał na skutek spowolnienia gospodarczego w krajach strefy Euro, z którymi gospodarki z Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie prowadzą większość transakcji zagranicznych.

Przywołany wyżej obraz sytuacji gospodarczej znajduje odzwierciedlenie w statystykach dotyczących upadłości, obejmujących niemalże 70 000 podmiotów, które w Europie Środkowo-Wschodniej w roku 2013 ogłosiły upadłość. W całym regionie ich liczba wzrosła rok do roku o 5 procent, a po wyłączeniu ze statystyki Węgier, gdzie ze względu na zmianę prawa, wyniki są nieporównywalne - o 9 procent.

Przytłumiony popyt, zmniejszenie wydatków ze strony gospodarstw domowych oraz rosnąca konkurencja mają w bezpośredni sposób niekorzystny wpływ zarówno na sektor sprzedaży hurtowej, jak i handlu detalicznego. W drugiej połowie 2013 roku można było zauważyć powolne odbicie się branży od dna, co było skutkiem niskiego poziomu inflacji oraz oznak powracającej pewności konsumentów.
Początek roku 2014 daje nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej. Coface szacuje, że średnie tempo wzrostu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wzrośnie niemal dwukrotnie, zwiększając się z poziomu 1,2 proc. w roku 2013 do 2,2 proc. w roku 2014.  

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej skorzystają na poprawie sytuacji swych głównych zagranicznych partnerów handlowych. Oczywiście będzie musiało upłynąć trochę czasu zanim firmy staną się mniej powściągliwe w swych działaniach, a rezultaty tych działań staną się widoczne w ich wynikach finansowych. W czasie, gdy Polska i Łotwa powinny odnotować spadek liczby upadłości w bieżącym roku.