Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eurocash wypłaci 0,79 zł dywidendy na akcjęPAP - 29 kwietnia 2014 20:38


Eurocash wypłaci w formie dywidendy 0,79 zł na akcję z zysku za 2013 r. i kapitału zapasowego - poinformowała spółka w komunikacie.

Łącznie na dywidendę spółka przeznaczy 90,8 mln zł z zysku za 2013 rok oraz kwotę nie wyższą niż 19,8 mln zł z utworzonego z zysku z lat ubiegłych kapitału zapasowego.

Dniem dywidendy jest 16 maja, a wypłata nastąpi do 2 czerwca 2014 roku. Pozostałe 150 tys. zł z zysku za 2013 rok spółka przeznaczy na kapitał zapasowy.
Z zysku za 2012 rok spółka wypłaciła 0,90 zł dywidendy na akcję.