Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Radosław Krochta został szefem MLP Groupdlahandlu.pl - 7 maja 2014 11:37


Radosław T. Krochta, dotychczas pełniący funkcję wiceprezesa zarządu został mianowany dyrektorem generalnym MLP Group S.A., dewelopera powierzchni magazynowych.


Radosław T. Krochta ozostał jednocześnie na stanowisku wiceprezesa zarządu. - Naszym celem jest nadal systematyczna rozbudowa powierzchni magazynowo - produkcyjnych na terenach parków logistycznych należących do spółki, realizacja projektów BTS oraz rozwój na rynku Europy Środkowo - Wschodniej. Chcemy natomiast bardzo zintensyfikować te działania. Obserwujemy duży napływ nowych inwestycji do naszego kraju i chcemy to wykorzystać w celu dynamicznego wzrostu skali działania - podkreślił Radosław T. Krochta.
Radosław T. Krochta dołączył do MLP Group S.A w roku 2010, początkowo pełnił funkcję członka zarządu, a następnie wiceprezesa Zzarządu. W ubiegłym roku wprowadził MLP Group na GPW w Warszawie.
MLP Group pod jego kierownictwem ma zintensyfikować działalność, zwiększyć udziały w rynku oraz w ciągu 3-4 lat podwoić wielkość wynajmowanej powierzchni.