Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Tesco promuje swoje pasaże handlowepr - 7 maja 2014 18:11


W połowie maja rusza nowa kampania marketingowa Pasaży Tesco. Pod hasłem „Pasaż Tesco. Poznaj bliskiego sąsiada" realizowane będą działania, których celem jest budowanie świadomości marki Pasaży Tesco wśród klientów oraz promocja obiektów i oferowanych w nich usług.

Akcję "Pasaż Tesco. Poznaj bliskiego sąsiada" w kilkudziesięciu miastach w Polsce rozpocznie seria eventów inauguracyjnych, połączonych z akcjami promocyjnymi.

W ramach promocji akcji prowadzona będzie kampania informacyjna w mediach ogólnopolskich i lokalnych, głównie w prasie, radiu i Internecie. Ponadto na początku maja uruchomiona została platforma pasaztesco.pl, na której znaleźć można aktualności na temat Pasaży, informacje o promocjach i akcjach specjalnych najemców oraz o działaniach i inicjatywach podejmowanych przez społeczności lokalne.