Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

EEC 2014: Na Śląsku ujawniają się główne dylematy o charakterze globalnymwnp.pl - 7 maja 2014 19:21


Na Śląsku ujawniają się główne dylematy o charakterze globalnym - mówił dziś Premier RP Donald Tusk podczas uroczystej inauguracji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress - EEC) w Katowicach. Już po raz szósty, na trzy dni Katowice stały się stolicą debaty o europejskiej i światowej gospodarce.

Donald Tusk, Premier RP, Zoltán Cséfalvay, minister stanu Węgier, Khurram Dastgir Khan, minister handlu Pakistanu, Essossimna Legzim-Balouki, minister handlu (i promocji sektora prywatnego Togo, Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki RP, przedstawiciele władz lokalnych oraz Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej EEC wzięli udział w otwarciu i pierwszej sesji tematycznej największej imprezy gospodarczej Europy Centralnej.
- Na Kongresie przedsiębiorcy będą się wsłuchiwać w głos polityków, a politycy w głos przedsiębiorców. Ta transparentna debata pozwoli na wspólne budowanie przyszłości - podkreślił Jerzy Buzek.
Wypowiedzi uczestników uroczystej inauguracji VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego:
Donald Tusk, Premier RP:
- Dotknął nas globalny kryzys finansowy wynikający z pokusy maksymalizacji zysku wyalienowanego od realnej gospodarki, pokusy prowadzącej do dramatycznego finału. Kryzys pokazał tę część natury ludzkiej, która potrafi obrócić się przeciwko interesowi wspólnoty. Na Śląsku widać, że pojęcie "wspólnota" nie jest archaiczne. Nie oznacza to, że należy rezygnować z przedsiębiorczości. Opłacalność w gospodarce nie musi jednak wynikać z bezlitosnej walki na krótkotrwałe efekty finansowe. Brak odpowiedzialności za interes publiczny w działalności gospodarczej prowadzi do zjawisk krytycznych. Tu na Śląsku ja, jako człowiek o liberalnych poglądach i zdecydowany zwolennik wolnego rynku, powiem: bezpieczeństwo energetyczne i odpowiedzialność za wspólnotę gospodarczą, społeczną i narodową, oznaczają konieczność umiejętnego wyznaczania granic dla indywidualnego egoizmu i pogoni za zyskiem, oznaczają także rehabilitację nie tylko polskiego węgla, ale potrzebę rehabilitacji tych, którzy ciężko pracują, po to abyśmy hasło bezpieczeństwa energetycznego, a co za tym idzie bezpieczeństwa politycznego naszej wspólnoty, zamieniali w praktyczne działania.
Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki RP:
- Integracja europejska jest dowodem na to, że poprzez porozumienie i dialog można zmieniać świat na lepsze. Taką zmianę dla Europy przyniosło włączenie do UE państw, które w przeszłości znalazły się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny. Nowi członkowie Wspólnoty wykonali ogromną pracę, aby się w niej znaleźć, a następnie, aby nadrabiać dystans do wysokorozwiniętych krajów Zachodu. Ten wysiłek będzie potrzebny jeszcze(przez wiele lat. Jednocześnie UE, dzięki akcesji takich państw jak Polska, wzbogaciła się (o nowe, często bolesne doświadczenia byłych państw komunistycznych, ale i głód sukcesu. W bloku wschodnim tłumiono samodzielność. Upadek komunizmu pozwolił na wskrzeszenie w Polakach oraz innych narodach ducha przedsiębiorczości. Jednak (w dzisiejszej, globalnej gospodarce, poszczególne kraje Europy, może za wyjątkiem Niemiec, nie są w stanie indywidualnie stawić czoła USA czy Chinom. Dlatego o ile współpraca na poziomie unijnym powinna być napędzana poprzez wzajemną rywalizację poszczególnych krajów UE, to wobec innych kontynentów Wspólnota musi stanowić spójny organizm z przemyślaną ofertą.
Essossimna Legzim-Balouki, minister handlu i promocji sektora prywatnego Togo:
- Nasz kraj, choć stosunkowo niewielki, ma ogromne potrzeby inwestycyjne, które unowocześnią opartą na rolnictwie gospodarkę, a także pozwolą na rozwój przemysłu wydobywczego i energetyki. Partnerem w tej przemienianie mogłaby być Unia Europejska, ale relacje UE i Togo muszą ulec zbliżeniu. Polska może stać się wrotami Afryki na Europę Centralną. Zwłaszcza, że takie kraje jak Polska nie mają za sobą doświadczeń kolonialnych.
Khurram Dastgir Khan, minister handlu Pakistanu:
- Europa Centralna, z Polską na czele, jest postrzegana jako wzór transformacji gospodarczej. Pakistan, który chce rozwijać handel międzynarodowy, musi zmagać się (z niestabilną sytuacją polityczną, przede wszystkim w sąsiednim Afganistanie. Mimo to, (w Pakistanie bije źródło rozwoju gospodarczego. Jego beneficjentem może być także Unia Europejska.
Politycy, eksperci, przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki i biznesu będą przez trzy najbliższe dni konfrontować swoje poglądy i wizje na temat współczesnej gospodarki. Główne nurty tematyczne Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2014 w Katowicach to: wyzwania globalnej konkurencji, nowe unijne finanse, polityka przemysłowa, bezpieczeństwo energetyczne, migracje, rynek pracy, Transatlantyckie Partnerstwo (w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) oraz globalna ekspansja polskich firm (Azja, Afryka)