Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Rank Progress: Wniosek o upadłość został złożony w oparciu o notę obciążeniową wystawioną przez MarcPoldlahandlu.pl - 13 maja 2014 14:45


Do Sądu Rejonowego w Legnicy wpłynął wniosek PPUH Famibex o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Rank Progress SA - Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz, która jest spółką celową powołaną do realizacji parku handlowego w Grudziądzu. W opinii zarządu Rank Progress SA wniosek o upadłość jest bezzasadny, ponieważ został on złożony przez podmiot, który nie jest wierzycielem spółki. W złożonym wniosku, jako źródło wierzytelności, została wskazana nota obciążeniowa z 19 marca 2014 r. wystawioną przez Marcpol a przeniesioną w drodze cesji na P.P.U.H. „FABIMEX".

Jak czytamy w komunikacie Rank Progress: "Marcpol jest naszym dłużnikiem, ponieważ nie regulował czynszu najmu za lokal w grudziądzkim parku handlowym. W naszej ocenie jest to więc działanie podyktowane chęcią zaszkodzenia Rank Progress SA, co potwierdza opinia naszych prawników, którzy podkreślają, że wniosek został niewątpliwie złożony w złej wierze w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze".

Jednocześnie firma zastrzega, że wniosek nie ma żadnego wpływu ani na działalność Rank Progress SA, ani na funkcjonowanie spółki celowej Progress XXI, gdyż kondycja finansowa Progress XXI jest bardzo dobra i nie ma jakichkolwiek przesłanek prawnych, aby uznać ją za niewypłacalną.