Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Producent kosmetyków dla sieci handlowych poprawia wyniki i podtrzymuje prognozęwww.dlahandlu.pl - 15 maja 2014 09:31


Realizacja kontraktów o wysokiej rentowności oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej przełożyły się na dobre wyniki finansowe Global Cosmed w I kwartale. Zysk netto producenta kosmetyków i chemii gospodarczej wyniósł 2,3 mln zł.

Biorąc pod uwagę dane za I kwartał, w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku zysk operacyjny zwiększył się osiągając poziom 2,7 mln zł w porównaniu do 0,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,3 mln zł wobec 0,3 mln zł. Spółka wypracowała w pierwszym kwartale 37,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wysoka dynamika zysków Global Cosmed spowodowana jest w dużej mierze poprawą zyskowności sprzedawanych produktów. Spółka po wynikach pierwszego kwartału podtrzymuje prognozę, która zakłada osiągnięcie w tym roku 8,0 mln zł zysku netto oraz 142,7 mln zł przychodów.

Kilka dni temu spółka otrzymała pozwolenie na działalność w Tarnobrzeskiej SSE. Z objęciem specjalną strefą gruntów należących do giełdowej Spółki wiąże się pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku od inwestycji, a szacowana jej wartość to co najmniej 20 ml zł.

 

Produkty wytwarzane przez Global Cosmed dostępne są w największych sieciach handlowych w Polsce oraz poza jej granicami m.in. w sieciach: Biedronka, Lidl, Tesco, Aldi czy Kaufland.