Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Czerwona Torebka podała wyniki finansowe: 64 mln zł przychodów i 38 mln zł stratywww.dlahandlu.pl - 15 maja 2014 19:53


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Handlowej Czerwona Torebka wyniosły w I kwartale 2014 roku 64 mln zł, co w porównaniu do 18 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku oznacza ponad trzykrotny wzrost. Jak informuje spółka, jest on wynikiem prowadzenia działalności w trzech formatach handlowych: dyskontowym, convenience oraz e-commerce.

Blisko 70 proc. przychodów ze sprzedaży pochodzi z segmentu handlowego, który stał się dominujący w Grupie ze względu na przejęcie w ubiegłym roku sieci sklepów spożywczo-monopolowych Małpka Express, sklepu internetowego Merlin.pl, a także w związku z rozwojem nowego projektu spółki - Dyskontów Czerwona Torebka.

- Ze względu na nakłady ponoszone na rozwój projektów handlowych I kwartał 2014 roku Czerwona Torebka zamknęła stratą na poziomie 38 mln zł. Trudno sobie wyobrażać, by projekty, które są w fazie intensywnego rozwoju generowały pozytywne wyniki finansowe. Warto jednak zwrócić uwagę, że wkładamy ogromną pracę, aby zapewnić wszystkim projektom płynność finansową co miało miejsce zarówno w roku 2013, jak również jest dokładnie zaplanowane na kolejne lata rozwoju wszystkich projektów - komentuje Paweł Ciszek, prezes zarządu spółki Czerwona Torebka.

- Rentowność w krótkim okresie planowania może być ujemna, gdy jest związana z dynamicznym rozwojem i dużymi inwestycjami. Suma bilansu wskazuje na stabilność naszej firmy - dodaje.

Wartość aktywów trwałych Grupy przekroczyła w okresie sprawozdawczym 1 082 mld zł, z czego niemal 750 mln zł stanowił kapitał własny, a zadłużenie ogółem wyniosło 332 mln zł. Firma pozyskuje środki na realizację projektów handlowych z dwóch źródeł. Jednym jest sprzedaż znajdujących się w portfelu firmy nieruchomości komercyjnych w ramach stworzonego programu inwestycyjnego 8 proc. Drugim są kredyty inwestycyjne oraz leasingi.

Kolejne miesiące będą czasem intensywnej ekspansji projektów handlowych Grupy. Obecnie spółka posiada ponad 100 podpisanych umów najmu pod Dyskonty Czerwona Torebka. Do końca 2014 roku planuje uruchomić kilkadziesiąt obiektów. W I kwartale br. liczba sklepów convenience Małpka Express sięgnęła 227 placówek. Celem spółki na ten rok jest kolejne 200 otwarć.