Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Mid Europa Partners likwiduje dział doradztwa inwestycyjnego w Polscewww.dlahandlu.pl - 22 maja 2014 11:09


Likwidator spółki informuje, że członkowie zarządu Mid Europa Partners podjęli 18 kwietnia 2014 r. uchwałę o likwidacji oddziału.

Wzywa się wierzycieli oddziału do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od 22 maja. Wierzytelności należy zgłaszać pod adresem siedziby oddziału, tj. ul. Marszałkowska 111, Saski Point, Warszawa. Likwidatorem jest Zbigniew Rekusz (partnera w funduszu Mid Europa Partners).

Fundusz Mid Europa Partners w 2011 roku kupił sieć Żabka.