Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Eurocash przeznaczy na dywidendę 109,4 mln złwww.dlahandlu.pl - 22 maja 2014 11:25


Zarząd Eurocash poinformował, że osoby będące akcjonariuszami spółki 16 maja otrzymali dywidendę w wysokości 0,79 zł na jedną akcję.

Według informacji otrzymanych przez zarząd, w dniu 16 maja 2014 roku liczba akcji firmy wynosiła 138.546.136. Oznacza to, że łączna kwota przeznaczona na dywidendę wyniesie 109 451 447,44 zł.