Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

BESI: Dobre perspektywy dla producentów żywności - popyt na produkty spożywcze będzie wzrastałwww.dlahandlu.pl - 26 maja 2014 10:09


Rosnąca zamożność klasy średniej oraz postępująca urbanizacja krajów rozwijających się, przełoży się na wzrost popytu na produkty spożywcze o ok. 1,7 biliona dol w ciągu najbliższych kilku lat - wynika z raportu „Emerging Markets Food" przygotowanego przez analityków Espirito Santo Investment Bank w ubiegłym roku.

Oznacza to, że przed producentami żywności, sieciami spożywczymi oraz producentami towarów rolnych w najbliższych latach pojawią się wyzwania, ale przede wszystkim szanse na dalszy rozwój. Eksperci BESI, który współorganizuje tegoroczną Portugalską Misję Biznesową 2014 wskazują, że dodatkowym impulsem dla rozwoju dla polskich producentów może być otwarcie się na nowe, do tej pory nie eksplorowane rynki zbytu.

Jak wynika z raportu „Emerging Markets Food", w ciągu kilku lat zwiększy się popyt na takie towary jak ryby i owoce morza, wzrośnie konsumpcja mięsa oraz zboża. Dzięki otwarciu na nowe rynki, polscy przedsiębiorcy będą mogli intensywnie uczestniczyć we wzroście konsumpcji, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zwłaszcza, że w najbliższym czasie niekorzystny wpływ na branżę będzie wywierać osłabienie dynamiki eksportu produktów rolno-spożywczych w związku z embargiem na import wieprzowiny z Polski na wschodzie oraz niespokojną sytuację na Ukrainie.

Przedstawiciele BESI podkreślają również, że Polska znajduje się teraz w najlepszym momencie do nawiązania współpracy międzynarodowej. Chodzi tu o przyjazny przedsiębiorcom system prawny oraz stabilną sytuację ekonomiczną i społeczną. Atrakcyjność polskiego rynku jako główny powód do nawiązania współpracy podkreślają m.in. przedstawiciele firmy Adira. Brali oni udział w pierwszej Portugalskiej Misji Biznesowej
w Polsce w 2013 roku, której skutkiem było podpisanie umowy z polskim przedsiębiorcą. Dzięki tej współpracy produkty metalowe wytwarzane przez Adrię są już od kilkunastu miesięcy dostępne dla polskich konsumentów.

Według danych Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Lizbonie, w 2013 roku eksport polskich artykułów rolno-spożywczych do Portugalii zwiększył się o 11,5 proc, do poziomu 62,5 mln euro.