Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

PSS Miastko postawiło na Gamypr - 30 maja 2014 11:53


Spółdzielnia w Miastku otworzyła kolejną Gamę. Placówka przy ul. Koszalińskiej to piąty sklep spóldzielni pod tym szyldem.

Dostosowanie do standardów Gamy trwało kilka dni i przeprowadzone zostało bez przerw w pracy sklepu. Odnowiona została także elewacja zewnętrzna budynku.