Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Zamknięto restaurację Leśne Runowww.dlahandlu.pl - 4 czerwca 2014 18:05


Zarząd spółki Mr Hamburger poinformował, że w wyniku dwustronnych uzgodnień pomiędzy firmą a wynajmującym, 4 czerwca zamknięto lokal gastronomiczny działających pod marką Leśne Runo na stacji paliw w miejscowości Boguszyn k/ Kłodzka.

Uzasadnieniem decyzji jest zamykanie lokali  nie przynoszących oczekiwanych przychodów dla spółki