Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

DM BOŚ kończy wydawanie rekomendacji dla IntegeraPAP - 11 sierpnia 2016 12:08


Analitycy DM BOŚ kończą wydawanie rekomendacji dla Integera. Zdecydowali się na taki krok biorąc pod uwagę ryzyko związane ze zdolnością spółki do odzyskania stabilnej rentowności działalności podstawowej, wymagające warunki na rynku, oraz przeprowadzaną restrukturyzację grupy, której ostateczny efekt trudno przewidzieć.

Przypomnieli, że od 2014 roku wyniki finansowe Integera zaczęły się wyraźnie pogarszać, a kapitalizacja rynkowa spółki zmalała o prawie 90 proc.

"Szybkie tempo rozwoju zwiększyło zdecydowanie złożoność grupy, z drugiej strony nie zostały zrealizowane oczekiwania odnośnie poziomu niektórych kluczowych wskaźników efektywności, na przykład: wskaźnika ARPU dla usług paczkowych, wskaźnika ARPU dla przesyłek listowych (różne rodzaje), wolumenu doręczonych paczek (w krajach, gdzie grupa świadczyła usługi), wolumenu sprzedanych paczkomatów oraz niektórych pozycji kosztów, w szczególności dotyczących nadmiernych inwestycji ukierunkowanych na rozwój nowych usług w Polsce, a zwłaszcza za granicą" - napisano w raporcie.
"Od listopada 2015 roku wyniki finansowe Integera nadal się pogarszały. W lipcu podmiot zależny InPost poinformował, że zakończył dystrybucję przesyłek listowych, gdyż wdrażana restrukturyzacja nie spełniła pokładanych oczekiwań. W konsekwencji dużego spadku przychodów wynikającego z ograniczenia skali działalności (np. rezygnacji z dystrybucji przesyłek listowych poza największymi miastami), InPost nie był w stanie pokryć bazy kosztów" - dodano.
Analitycy DM BOŚ zwrócili także uwagę, że ostatnio Integer poinformował, że rozpoczął przegląd strategicznych opcji dalszego rozwoju działalności.