Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sprzedaż w hurtowniach Eurocash spadła o 2,57 proc. w I półroczu 2016dlahandlu.pl - 19 sierpnia 2016 10:19


Dynamika sprzedaży LFL dla stałej liczby hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry
wyniósł -1,28% w 2 kwartale 2016 r. oraz -2,57% w 1 półroczu 2016 r.

W 2 kwartale 2016 r. sprzedaż towarów formatu Cash&Carry Eurocash do odbiorców zewnętrznych wyniosła 1 163,55 mln zł i wzrosła o 1,81% w porównaniu do 2 kwartału 2015 r. W 1 półroczu 2016 r. sprzedaż towarów wzrosła o 0,39% i wyniosła 2 149,37 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.

Liczba hurtowni dyskontowych Eurocash Cash&Carry na koniec 1 półrocza 2016 r. wyniosła
189 (łącznie z 3 hurtowniami Batna). W 2016 roku firma planuje przyrost na poziomie 8-10 hal hurtowych. Według szacunków Grupy, istnieje około 3000-4000 jednostek działających na hurtowym rynku dystrybucji FMCG. Grupa Eurocash chce być aktywnym uczestnikiem w procesie konsolidacji rynku poprzez przejmowanie hurtowni FMCG. 

Jako potencjalne ryzyka rozwoju Eurocash wymienia: spowolnienie tempa gospodarczego, spadek siły nabywczej i zmniejszenie wydatków domowych na konsumpcję mogą mieć negatywny wpływ na wielkość sprzedaży Grupy.