Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

W II kw. sieć abc powiększyła się o 36 placówek, w I kw. o 299 sklepówdlahandlu.pl - 19 sierpnia 2016 10:40


Liczba sklepów sieci abc wyniosła 7 993 na koniec 1 półrocza 2016 r., co oznacza, że w II kw. sieci przybyło 36 placówek, wobec 299 sklepów w I kw. 2016 roku. W lipcu zaś firma dobiła do 8 tys. placówek i zorganizowała promocję " My otwieramy 8000-czny sklep abc,Ty wygrywasz górę nagród!"

Pod koniec maja 2015 r. sieć abc liczyła 7 tys. placówek, a na koniec pierwszego kwartału 2016 r . było ich 7957 (w I kwartale sieć powiększyła się o 299 sklepów). Udział sklepów abc w całkowitej sprzedaży Cash&Carry wyniósł w 2 kwartale 2016 r. 61,47%. oraz 61,76% w 1 półroczu 2016 r. 

W 2015 r. przeważającą formą detalicznej dystrybucji produktów FMCG był tradycyjny kanał
dystrybucji, którego udział wynosił ok. 41%. Taki wysoki udział (w porównaniu z innymi krajami
europejskimi) jest wynikiem niskiej koncentracji populacji na terenie kraju, jak również złych warunków zamieszkania powodujących częstsze zakupy. Taka sytuacja jest korzystna dla Grupy Eurocash, dla której małe i średniej wielkości sklepy umiejscowione poza dużymi aglomeracjami stanowią najistotniejszą grupę klientów. Wzrost udziału nowoczesnej dystrybucji zredukuje potencjalny rynek, na którym działa Grupa Eurocash.