Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

12 mln zł straty Czerwonej Torebki w pierwszym półroczu br.dlahandlu.pl - 30 sierpnia 2016 20:16


W pierwszym półroczu 2016 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Czerwona Torebka osiągnęły poziom 36 233 ty. zł w porównaniu do 38 478 tys. zł w analogicznym okresie ub.r. Oznacza to spadek o 2 255 tys. zł, czyli o 5,86 proc.

Strata netto Czerwonej Torebki za pierwszych 6 miesięcy tego roku wynosi 12 041 tys. zł wobec 47 tys. zł zysku w roku poprzednim.

Czerwona Torebka to grupa spółek działających na rynku nieruchomości.Posiada ponad 653 ha wartościowych gruntów w całej Polsce, w tym ponad 255 ha objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeszcze w ub. r. spółka prowadziła sieć dyskontów spożywczych Dyskont Czerwona Torebka (likwidacja w II kwartale 2015).