Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

IRG SGH: W III kwartale 2016 roku koniunktura w handlu uległa pogorszeniudlahandlu.pl - 31 sierpnia 2016 14:51


Pomimo spadku, ogólny wskaźnik koniunktury utrzymał wartość dodatnią i był wyższy od poziomu odnotowanego przed rokiem oraz od średniej dla tego okresu z ostatnich 10 lat.

W ciągu kwartału zmniejszyły się salda odpowiedzi na pytania dotyczące: zmian ogólnej sytuacji oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw handlowych jak również poziomu zakupów od dostawców krajowych. Towarzyszył temu również optymizm przedsiębiorców, którzy ocenili swoją ogólną kondycję jako dobrą - saldo odpowiedzi na to pytanie wyniosło +16,1 punktu. Na aktualne saldo złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 31,4% badanych przedsiębiorstw uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 53,4% ankietowanych za średnią, natomiast 15,3% za słabą.
Zmiany wartości wskaźnika koniunktury w poszczególnych branżach były zróżnicowane.

Spadki odnotowano dla przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą artykułów z przewagą żywności i napojów oraz sprzedażą artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego. Pomimo spadków, najwyższe wartości wskaźnika koniunktury w badanym kwartale zaobserwowano dla przedsiębiorstw specjalizujących się w sprzedaży artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz
RTV jak również wyrobów włókienniczych i odzieży. Podobnie jak w poprzednich kwartałach, możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczały następujące czynniki: konkurencja, koszty zatrudnienia pracowników oraz niedostateczny popyt.