Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

HubStyle: Ponad trzykrotny wzrost sprzedaży odzieży w sierpniudlahandlu.pl - 7 września 2016 09:46


Sierpień jest kolejnym udanym miesiącem dla Grupy HubStyle. Właściciel marek odzieżowych i dostawca kontentu internetowego odnotował w tym okresie przychody na poziomie 1,8 mln zł, co oznacza 61 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

W sierpniu przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle, do którego zalicza się Sugarfree Sp. z o.o. oraz New Fashion Brand Sp. z o.o., wyniosły 1 101 tys. zł, co oznacza wzrost o 206 proc., w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Od początku roku segment sprzedaży odzieży (styczeń - sierpień) wypracował już 7 318 tys. zł - to ponad pięciokrotnie więcej niż w tym okresie roku poprzedniego.

Sierpień to okres wakacyjny, w którym w kanałach sprzedaży e-commerce tradycyjnie notowane są spadki. Wzrost w segmencie odzieżowym HubStyle jest zasługą wysokiej dynamiki sprzedaży przez sklepy internetowe Grupy HubStyle oraz coraz większej dostępności produktów w showroom’ach, gdzie klienci mogą obejrzeć i przymierzyć produkty marek HubStyle. Dodatkowo pozytywnie na przychody wpływa sprzedaż bestsellerów - w zależności od potrzeb Grupa zwiększa ich dostępność.
Spółka podała również dane dotyczące przychodów wygenerowanych w segmencie e-commerce, do którego zaliczana jest spółka Nokaut.pl - nowoczesny dostawca kontentu ecommerce’owego. W sierpniu wyniosły one 723 tys. zł i były niższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku o około 7 proc. Spadek obrotów związany jest z przeglądem partnerów biznesowych segmentu pod kątem jakości oraz rentowności generowanego ruchu. Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa HubStyle obecnie koncentruje się na segmencie modowym i budowie portfolio silnych, dobrze rozpoznawalnych odzieżowych marek własnych.

Wstępne skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2016 roku przez Grupę Kapitałową HubStyle wyniosły około 1 824 tys. zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w sierpniu 2015 roku o około 61%. Od początku roku (styczeń - sierpień) Grupa wypracowała już 13 609 tys. zł co oznacza 75 proc. więcej niż w tym okresie roku poprzedniego.

Obecnie portfolio Grupy tworzy pięć brandów: Sugarfree, Cardio Bunny, Emente, Kragelman oraz Freakylicks.