Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Wędliny Tarczyński wchodzą do sklepów Biedronkawww.dlahandlu.pl - 16 września 2016 09:39


Zarząd spółki Tarczyński poinformował, że 15 września rozpoczął współpracę z Jeronimo Martins Polska, w zakresie dystrybucji produktów oferowanych przez spółkę.


15 września do siedziby spółki wpłynęło zamówienie od właściciela sieci Biedronka.

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie maksymalnie 10 dni od jego otrzymania (w tym terminie nastąpi dostawa wszystkich produktów objętych zamówieniem do JMP S.A.). Pozostałe warunki realizacji zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zamówień.

Jednocześnie zarząd spółki Tarczyński dodatkowo informuje, że prowadzi negocjacje z JMP S.A. w zakresie podpisania ramowej umowy o stałej współpracy, obejmującej realizację dostaw do wszystkich centrów logistycznych JMP S.A. produktów przygotowanych indywidualnie do dystrybucji przez JMP S.A. 

Zarząd Tarczyński przewiduje, że nawiązanie współpracy z JMP S.A. może otworzyć nowy znaczący kanał dystrybucji produktów, który może w przyszłości generować istotny udział w sprzedaży produktów firmy, co z kolei może wpłynąć na wynik finansowy.