Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Prezes Vistuli o zakazie handlu w niedzielePAP - 21 września 2016 11:43


Zdaniem prezesa Vistuli wprowadzenie zakazu handlu w niedziele może przełożyć się na niższe obroty w sklepach, przy czym jeśli będzie on dotyczyć całej branży odzieżowej, to dla wielkości realizowanej sprzedaży bardziej istotny będzie popyt konsumpcyjny. Firma byłaby zmuszona zmniejszyć zatrudnienie.

"Wpływ na wielkość realizowanych obrotów na pewno będzie, ale może być niższy niż to wynika z prostej kalkulacji, wszystko zależy od reakcji klientów. Ważniejsze będzie, jaki będzie ogólnie popyt konsumpcyjny, a dopiero w drugiej kolejności jak on się rozłoży na poszczególne dni. Polacy przyzwyczaili się jednak do zakupów w niedzielę" - powiedział prezes Vistuli Grzegorz Pilch.

Poinformował, że niedziela jest w sklepach grupy trzecim-czwartym dniem w tygodniu pod względem obrotów.

"Zakaz handlu w niedziele może mieć negatywny wpływ na wielkość obrotu, ale zakładam, że jeśli będzie to dotyczyło w równym stopniu całego rynku, to na wszystkich wpłynie tak samo" - ocenił Pilch.

"Czas handlowy będzie po prostu skrócony dla wszystkich w branży fashion. Bylibyśmy i tak w bardziej uprzywilejowanej sytuacji niż branża spożywcza, gdzie w projekcie dopuszcza się wyjątki, np. stacje benzynowe czy małe osiedlowe sklepiki, które w niedziele mogłyby pracować" - dodał.

Pilch powiedział, że zakaz handlu w niedziele pociągnie za sobą redukcję zatrudnienia w salonach sprzedaży.

"Na pewno musielibyśmy ograniczyć zatrudnienie. Obsada sklepów skalkulowana jest na liczbę godzin handlowych. Mniejsza liczba godzin to mniej potrzebnych pracowników" - powiedział.

Zaznaczył jednak, że z szerszymi ocenami propozycji trzeba poczekać do ostatecznego kształtu ustawy.

Na początku września Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, w skład którego wchodzi Solidarność oraz inne organizacje złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele. Zgodnie z projektem zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większości placówek handlowych.

W projekcie przewidziano szereg odstępstw od zasady zakazu handlu. Handel będzie mógł się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzające Święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Świętami Wielkanocnymi, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca.

Ponadto odstępstwa dotyczyłyby też m.in.: sklepów, gdzie handel prowadzi wyłącznie przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (z wyłączeniem franczyzobiorców i ajentów), stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), aptek czy sklepików z pamiątkami i dewocjonaliami.

Zapytany o przewidywania odnośnie podatku handlowego prezes Vistuli odpowiedział: "Podatek mocno w nas nie uderzał. Szacowaliśmy, że do końca tego roku będzie kosztował spółkę 0,5 mln zł, a w przyszłym roku 1-1,2 mln zł" - skomentował prezes Vistuli.