Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Poradnik: Jak uniknąć części strat, które powoduje absencja chorobowadlahandlu.pl - 3 października 2016 13:05


Absencja chorobowa to naturalne zjawisko i zdarza się wszystkim – każdy pracownik wcześniej czy później pójdzie na L4. Powodów może być wiele: choroba własna, dziecka lub członka rodziny, przewlekłe problemy ze zdrowiem oraz inne sytuacje, które są regulowane przez prawo. Co jednak należy zrobić, kiedy absencja chorobowa w firmie niepokojąco wzrasta? Jak rozpoznać usprawiedliwioną i uzasadnioną nieobecność w pracy?

Według danych ZUS-u w 2015 r. Polacy spędzili na zwolnieniach z tytułu choroby własnej 266 milionów dni. Rok temu było to nieco ponad 252 miliony. Kwota obniżonych i cofniętych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w 2015 roku wyniosła 195 mln zł. Świadczy to o nadużywaniu zwolnień związanych z absencją chorobową. Problem jest na tyle niepokojący, że ZUS postanowił wprowadzić e-zwolnienia, których celem ma być zniwelowanie albo przynajmniej ograniczenie do minimum nielegalnego wykorzystywania świadczeń chorobowych. Nieuzasadnione zwolnienia według ZUS-u stanowią nawet 12 proc. spośród wszystkich przedłożonych przez pracowników. Czy pracodawca może dokonać audytu nieusprawiedliwionej absencji pracowniczej? Jak nie zrazić przy tym do siebie uczciwych pracowników? Jak uniknąć strat finansowych wynikających z bezzasadnej absencji pracowniczej?

Gdy w firmie niepokojąco rośnie liczba osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, można skorzystać z pomocy ekspertów, którzy zajmują się audytem zwolnień L4.

– Badanie absencji to proces wymagający szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i psychologii. To złożona procedura składająca się z oceny sytuacji w obrębie firmy oraz badań terenowych. Działania te mają na celu pogłębioną analizę przyczyn absencji w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie – mówi Mikołaj Zając z Conperio, które zajmuje się pomaganiem przedsiębiorcom borykającym się z problemem wzrastającej absencji pracowniczej.

Często bywa tak, że absencja chorobowa wiąże się z warunkami pracy, jej specyfiką, zarządzaniem nią oraz czynnikami psychologicznymi. Dlatego w przypadku, kiedy zespół HR zauważy niepokojąco wzrastającą nieobecność pracowników w firmie, w pierwszej kolejności powinien skontrolować dział, którego to dotyka. Kwestia ta jest szczególnie istotna w przypadku dużych zakładów produkcyjnych, gdzie np. łatwo o przeciąg na hali, który potrafi wywołać przeziębienie nawet u całego personelu. Problemy w zakładzie pracy mogą też być spowodowane przez nieodpowiednio dobrane wyposażenie lub sprzęt, którym posługują się pracownicy.

Bardzo często absencja występuje wśród personelu, u którego pojawiają się problemy komunikacyjne wynikające z niewłaściwego budowania zespołu i nieodpowiedniego interpretowania potrzeb podwładnych. Pracownicy muszą przywyknąć do wynikającej z wykonywanych zadań presji, która na nich ciąży – jednak zdarza się, że nie radzą sobie z nią i wykorzystują zaufanie pracodawcy, biorąc bezzasadnie zwolnienie. Takiemu zachowaniu można zapobiec poprzez promocję zdrowego stylu życia w firmie, elastyczne godziny pracy umożliwiające pracownikom regularne badania lub poprzez troskę o fizyczną i psychiczną higienę pracy.

Zdarza się, że absencja w firmie rośnie mimo, że pracownikom zapewniono odpowiednie warunki pracy, a profil osobowościowy nie wskazuje na możliwość wzrostu ich nieobecności w miejscu zatrudnienia. Takie zjawisko może niestety oznaczać, że pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich do celów prywatnych. W wielu przypadkach absencją chorobową da się zarządzać w sposób polubowny oraz korzystny dla obydwu stron. – W takich sytuacjach dobrze jest, gdy pomiędzy firmą a pracownikiem stanie zewnętrzny mediator, który dokona audytu podejrzanego zwolnienia, a później wypracuje porozumienie pomiędzy pracownikiem nadużywającym zaufania pracodawcy a firmą. W takich momentach szczególnie istotne staje się zrozumienie każdej ze stron oraz edukacja pracownika w zakresie jego praw, ale też obowiązków względem pracodawcy. W gestii pracodawcy leży natomiast podejmowanie odpowiednich decyzji. Obecnie analiza i weryfikacja absencji chorobowej jest nieodzownym narzędziem pracy dla menedżerów HR – mówi Mikołaj Zając z firmy Conperio.