Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Firma ochroniarska skarży się na Almę do prokuratury i KNFwww.dlahandlu.pl - 6 października 2016 15:18


Jedna ze spółek Grupy City Security, której pracownicy świadczyli usługi ochrony w sieci Alma, złożyła do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze spółki Alma. Ponadto spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o możliwości naruszenia prawa przez Almę.


Dowiedzieliśmy się, że wniosek jeszcze nie dotarł do prokuratury. Przedstawiciel firmy City Security przekonują, że dokumenty zostały wysłane 6 października.

- Działając w imieniu spółki City Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jerzego Mazgaja, Prezesa Zarządu, Mariusza Wojdona członka zarządu oraz Barbarę Graczak prokurenta spółki Alma Market S.A. którzy:  w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadzili w błąd spółkę City Ochrona Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, co do możliwości płatniczych spółki Alma Market S.A., z siedzibą w Krakowie, doprowadzając tą pierwszą do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w łącznej wysokości 499.233,52 zł, (...) oraz (w zakresie już samych członków zarządu) będąc członkami zarządu spółki Alma Market S.A., z siedzibą w Krakowie, nie zgłosili wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Alma Market S.A., z siedzibą w Krakowie, pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki(...) - czytamy we wniosku spółki City Ochrona.

Firma zawarła z Alma umowę o świadczenie usług ochrony i mienia w sierpniu 2014 r.

Według oficjalnego komunikatu City Security Alma winna jest pracownikom ochrony ponad 1 mln zł z tytułu świadczonej usługi. Zaległości dotyczą 2 miesięcy i grupy ponad 140 pracowników.

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony-Zwykłe zwróciło się do zarządu Almy z apelem o
dokonanie zaległej płatności na rzecz firmy City Ochrona.

Zdaniem City Ochrona, kierowana przez Jerzego Mazgaja sieć Alma mogła złamać zobowiązanie wynikające z art 56 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poprzez nieprzekazanie do publicznej wiadomości informacji dotyczącej bezpośrednio firmy tj. zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Szefowie City Ochrona uważają, że Alma, wiedząc już o swoich kłopotach, nie dopełniła obowiązku, jaki spoczywa na spółkach notowanych na rynku publicznym, polegającego na komunikacji tych kłopotów do GPW.