Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Tower Investments sprzedało nieruchomość, na której miał powstać obiekt handlowydlahandlu.pl - 12 października 2016 09:52


Zarząd Tower Investments S.A. poinformował, że 26 września br. spółka z grupy – SPV 224 Budner Investment Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna zawarła z osobą fizyczną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 22 206 mkw. położonej w województwie mazowieckim, w miejscowości Babice Nowe za cenę 7 956 55 zł netto.

W stosunku do nieruchomości wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę budynku pawilonu handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inne zezwolenia, opinie, uzgodnienia niezbędne do prawidłowej realizacji projektu budowlanego.

Umowa ostateczna zostanie zawarta po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych Umową w terminie do dnia 30.12.2016 r.

Jak podaje Tower Investments, SPV 224 Budner Investment zamierza zmienić planowany sposób wykorzystania nieruchomości.