Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Euro 2016 pomogło branży piwnejrp.pl - 19 października 2016 13:46


Duża konkurencja i presja na ceny sprawiają, że od dłuższego czasu wydatki na piwo rosną wolniej niż jego sprzedaż liczona w hektolitrach. Ostatni rok nie był wyjątkiem. Polacy wydali na piwo niespełna 15,3 mld zł, o 1,6 proc. więcej niż przed rokiem. Wyjście z grupy na Euro 2016 przełożyło się na większe zyski branży piwnej – informuje Rzeczpospolita.

Jak mówi Piotr Szajner z IERiGŻ browarnictwo jest jedną z najbardziej zyskownych branż przemysłu spożywczego.

– Zysk netto sektora od 2005 r. jest stabilny i wynosi ok. 1 mld zł rocznie. Ujemny wyniki finansowy wystąpił tylko raz, w 2001 r. – dodaje. – Biorąc pod uwagę, że popyt wewnętrzny zbliża się do granicy nasycenia, szansą dalszego rozwoju branży może być eksport.

Według niego atrakcyjne wydają się głównie rynki wschodnie. Na razie sprzedaż zagraniczna piwa jest niewielka. Stanowi niecały 1 proc. łącznego eksportu produktów rolno-spożywczych z naszego kraju oraz niespełna 10 proc. produkcji browarów.

Czytaj więcej na rp.pl