Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Analitycy: Zakupy ze środków 500 + realizowane głównie w małych sklepachdlahandlu.pl - 19 października 2016 15:38


Zgodnie z opublikowanymi danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się we wrześniu o 4,8% r/r wobec wzrostu o 5,6% w sierpniu, co było poniżej naszej prognozy (6,7%) i konsensusu rynkowego (6,1%) - podają analitycy Credit Agricole.

Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się we wrześniu o 6,3% r/r wobec wzrostu o 7,8% w sierpniu. W kierunku spowolnienia realnego wzrostu sprzedaży detalicznej oddziaływały przede wszystkim niższe dynamiki w kategoriach "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (5,2% r/r we wrześniu wobec 17,6% w sierpniu) oraz "pozostałe” (0,9% wobec -8,4%). Spadki te mają naszym zdaniem raczej charakter jednorazowy i nie sygnalizują trwałej tendencji do pogorszenia warunków w handlu detalicznym. Podobne wnioski można wyciągnąć na podstawie wyników badań koniunktury GUS.

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej, podobnie jak te z kliku ostatnich miesięcy, w ograniczonym stopniu odzwierciedlają popyt konsumpcyjny realizowany z użyciem środków z programu Rodzina 500+. Naszym zdaniem, środki te przeznaczone są bowiem w dużym stopniu na usługi lub zakupy w sklepach zatrudniających poniżej 10 osób.

W całym III kw. realna sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 6,2% r/r wobec wzrostu o 5,4% w II kw., co stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika konsumpcji prywatnej wzrośnie do 4,0% r/r w III kw. wobec 3,3% w II kw.

Dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej za III kw. stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w III kw. nastąpi spowolnienie wzrostu gospodarczego do 2,8% r/r w. z 3,1% w II kw. Czynnikiem ryzyka w dół dla naszej prognozy jest opublikowana dzisiaj przez GUS zrewidowana w górę dynamika PKB w 2015 r. (3,9% r/r wobec 3,6% przed rewizją).

Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie lekko negatywny dla złotego i rentowności polskich obligacji - uważają analitycy Credit Agricole.