Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Multi Corporation: Program "Woltana" przyniósł nam oszczędności na poziomie 2 mln złpr, dlahandlu.pl - 20 października 2016 13:11
Odpowiedzialne gospodarowanie mediami jest obecnie jednym z najważniejszych elementów dobrego zarządzania centrami handlowymi. Zarządcy i właściciele centrów handlowych na całym świecie wprowadzają działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, wody czy gazu na terenie zarządzanych obiektów. Swoistą „rewolucję energetyczną” w swoich obiektach już od lat prowadzi jeden z największych właścicieli, zarządców oraz deweloperów centrów handlowych w Europie oraz Turcji – firma Multi Corporation.


- W Polsce program odpowiedzialnego zarządzania mediami nazwaliśmy Misją Woltana. W naszych centrach działa od kwietnia 2015 roku. Po półtora roku od wprowadzenia programu, Multi Poland może się pochwalić najlepszymi wynikami wśród wszystkich oddziałów Multi Corporation w Europie  – mówi Waldemar Kozak, inicjator projektu, Dyrektor Techniczny Multi Poland.

- Wprowadzając program optymalizacji zużycia mediów w swoich centrach, jego twórcy wiedzieli, że musi to być rozwiązanie systemowe, które przyniesie długofalowe efekty. Wyzwaniem było stworzenie takiego programu, który, z jednej strony dawałby wytyczne dla wszystkich centrów, ale jednak
z uszanowaniem specyfiki poszczególnych obiektów. Każde centrum jest inne; różnią się wielkością, architekturą, rozwiązaniami technicznymi, każde powstało w innym czasie, dlatego ogólne wytyczne były przygotowane dla wszystkich, ale szczegółowe rozwiązania zostały dostosowane do możliwości każdego centrum - podkreśla Waldemar Kozak. Dlatego też niezwykle ważne przy tworzeniu programu było dla nas zrozumienie i współpraca Dyrektorów oraz Kierowników Technicznych centrów handlowych. - Mamy świetną kadrę, i to właśnie dzięki ich zaangażowaniu program Woltana, okazał się dużym sukcesem - dodaje.

Przeprowadzona, na samym początku, analiza optymalizacji zużycia mediów wykazała, iż największe oszczędności można poczynić właśnie przy energii elektrycznej, która stanowi ok. 65% kosztów zużycia wszystkich mediów. Wprowadzenie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej stało się podstawą działania programu Woltana.

W każdym centrum należącym do Multi Poland przeprowadzona została inspekcja urządzeń i systemów odpowiedzialnych za zużycie energii elektrycznej i dopiero po tej analizie wprowadzono wytyczne oraz ustalono cele dla każdego obiektu na dany rok. Przy ustalaniu wytycznych, przeanalizowano działanie systemu BMS, systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja), harmonogramów czasowych, zastosowania przewietrzania, pomiarów jakości powietrza, regulacji i równoważenia hydraulicznego instalacji, optymalizacji pracy urządzeń oraz dokonano analizy parametrów elektroenergetycznych.

Od początku programu, czyli w przeciągu 18 miesięcy, zużycie energi elektrycznej zmniejszone zostało o 28%.

Inteligentne, odpowiedzialne zarządzanie energią elektryczną w tak dużym obiekcie, jakim jest centrum handlowe, przynosi korzyści wielu stronom. Poczynione oszczędności to kapitał, która wraca do najemców w postaci mniejszych rachunków za service charge. Od początku Woltany do dnia dzisiejszego szacowane oszczędności na wszystkich mediach to około 2 miliony złotych.