Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Alma bez sklepów w Rybniku i Bydgoszczydlahandlu.pl - 24 października 2016 11:14


Kolejne dwa sklepy sieci Alma zakończyły swoją działalność. Dotyczy to placówek w Focus Mall w Bydgosczy oraz w Focus Park w Rybniku. Oznacza to, że sieć liczy obecnie 34 placówki. To kolejne zamknięte placówki po Opolu, Lublinie, Pruszkowie, Piasecznie, Rzeszowie.

14 października Alma Market złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. 

Spółka wskazała we wniosku, że podtrzymuje w całości i popiera wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – sanacyjnego z dnia 15 września 2016 r., wyrażając przekonanie o powodzeniu działań sanacyjnych i głęboko je popierając, jednakże z ostrożności, z uwagi na fakt, że do dnia dzisiejszego nie została wydana decyzja sądowa w jego przedmiocie, zarząd podjął decyzję o złożeniu również wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek będzie uzupełniany po jego złożeniu. Jednocześnie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – sanacyjnego jest podtrzymywany przez Almę.