Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

market-Detal zmienia nazwę i formę prawnądlahandlu.pl - 3 listopada 2016 13:49


Z dniem 2.11.2016 market-Detal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, została przekształcona w spółkę akcyjną. Jednocześnie wraz ze zmianą formy prawnej zmieniła się nazwa spółki. Nowa nazwa spółki to „Mila Spółka Akcyjna (dawniej: market-Detal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna)”. Rozszerzoną formę spółka będzie stosować przez najbliższy rok, natomiast po tym okresie będzie ona zastąpiona przez docelową: „Mila S.A.”

- Powodem dokonania przekształcenia jest uproszczenie struktury naszej grupy kapitałowej oraz przejrzystość funkcjonowania na rynku handlu detalicznego, w tym łatwiejsze zarządzanie spółką. Umożliwia to także szybsze podejmowanie decyzji na dynamiczne zmieniającym się rynku handlu detalicznego oraz daje sposobność pozyskiwania kapitału zewnętrznego. Już teraz właściciel Grupy przeprowadza emisję obligacji korporacyjnych.  Powyższe działania zintensyfikują inwestowanie w odpowiednie obszary, zgodnie z przyjętą strategią naszej firmy, dzięki czemu będziemy mogli umacniać swoją pozycję na rynku. Chciałbym jednocześnie zapewnić, iż proces przekształcenia spółki będzie praktycznie niezauważalny dla naszych partnerów i kontrahentów firmy – mówi prezes zarządu sieci Mila, Artur Góralczyk.

W skład zarządu jako członkowie zarządu wchodzą Zbigniew Wysocki, Artur Góralczyk i Arkadiusz Kęsicki.

Radę nadzorczą stanowią: Artur Kasner, Robert Kasner, Emil Daciuk, Robert Załęski, Stanisław Sosnowski .

Obecnie sieć Mila funkcjonuje w ramach 188 supermarketów.