Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Pracodawcy RP wnioskują o wysłuchanie publiczne projektu ustawy o zakazie handlu w niedzielęwww.dlahandlu.pl - 4 listopada 2016 13:56


Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski zwrócił się do Przewodniczącej Rady Henryki Bochniarza z wnioskiem o wysłuchanie publiczne obywatelskiego projektu ustawy o zakazie handlu w niedzielę.

Prezydent Pracodawców RP uzasadnia wniosek poważnymi skutkami społeczno-gospodarczymi ewentualnego uchwalenia projektu oraz, co za tym idzie, koniecznością szerokiej debaty z udziałem wszystkich zainteresowanych stron.