Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Ekspert: Właściciele brandów muszą znaleźć nową formułę, by nie zniknąć z rynkudlahandlu.pl - 7 listopada 2016 09:53


Jak będzie rósł rynek produktów marki własnej w ciągu najbliższych lat? - Być może nie powtórzymy już tak dynamicznych wzrostów w ujęciu ilościowym, uważam jednak że marki własne będą się w Polsce bardzo dynamicznie rozwijać. Co ważne, w szczególności dla właścicieli brandów, marki własne będą się w Polsce rozwijały w segmencie medium + oraz premium, a także w kategoriach niszowych, naznaczonych silnym trendem wzrostowym - uważa Dorota Kałowska, partner zarządzający Cobalt Spark i ekspert Polskiej Izby Handlu, koordynator programu FUTURE PRIVATE LABELS Poland & CEE.

Ekspert podkreśla, że marki własne będą coraz lepiej skonstruowane w obszarach wizerunkowych, wchodząc bezpośrednio w kompetencje marek producenckich. 

- Uważam, że jeżeli właściciele brandów nie znajdą dla siebie nowej, naprawdę angażującej konsumentów formuły i nie wyrwą się z permanentnej wojny cenowej, za kilka lat słabsze marki zaczną znikać z rynku wypierane przez coraz silniejsze, coraz bardziej atrakcyjne i mądrze zarządzane marki własne. Ten proces już się rozpoczął - dodaje Dorota Kałowska.

Powodów, dla których rynek marek własnych będzie się rozwijać, jest kilka. - Po pierwsze Polacy oswoili się z markami własnymi (75 proc. badanych trafnie definiuje private labels), a dzięki działaniom sieci polegającym na stałym podnoszeniu jakości produktów marek własnych, konsumenci darzą je coraz większym zaufaniem. Po drugie, w Polsce tak naprawdę dopiero zaczynamy wchodzić w trzeci etap dojrzałości marek własnych. Za nami era marek generycznych oraz marek imitacji, choć tak naprawdę część sieci handlowych nadal realizuje tę strategię. Jednak ci, którzy myślą o private labels najbardziej strategicznie i długofalowo rozpoczęli proces budowania marek własnych o wartości dodanej. Zamiast imitacji brandów szukają własnej drogi, nierzadko wprowadzając innowacyjne rozwiązania zarówno na poziomie asortymentu jak i opakowań czy działań komunikacyjnych - wyjaśnia Dorota Kałowska.

- Kolejnym powodem dalszego rozwoju private labels w Polsce jest trwająca na naszym rynku permanentna wojna cenowo-promocyjna. Dobrze skonstruowana marka własna, angażująca konsumentów i atrakcyjna nie tylko kosztowo, może być bardzo efektywnym narzędziem wyrwania się z bezpośredniej konfrontacji cenowej. Wszyscy zdają sobie bowiem sprawę z tego, że stałe konkurowanie ceną jest trudne do utrzymania i wycieńczające dla wszystkich graczy. Zaczynają więc szukać narzędzi różnicowania oferty oraz budowania emocjonalnych relacji z konsumentami. Sieci ze swoją elastycznością działania oraz możliwością budowania silnych marek własnych w poprzek kategorii mają przed sobą bardzo wiele możliwości do wykorzystania. Niezasadne jest założenie, że szans tych nie będą wykorzystywać poprzez rozwój oferty private labels - dodaje Dorota Kałowska.