Wydruk strony Dla Handlu - www.dlahandlu.pl

Sprostowanie składu zarządu spółki SP Detalwww.dlahandlu.pl - 9 listopada 2016 14:27


Krakowska spółka Kefirek połączy się z SP Detal z Rzeszowa, poprzez przeniesienie całego majątku tej spółki na Kefirek SA. Plan połączenia sporządzono pod koniec października. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym.

Mylnie podaliśmy, że SP Detal działa pod kierownictwem Roberta Paździora, byłego prezesa sieci SPAR w Polsce, który przestał być prezesem zarządu SP Detal w lutym 2016 roku. Wówczas także właścicielem spółki SP Detal w miejsce Bać Pol-u została spółka Kefirek SA.

Zgodnie z informacjami z KRS skład zarządu firmy Kefirek SA z Krakowa przedstawia się następująco: Sławomir Rupikowski - jako prezes zarządu, Krystyna Ptak jako wiceprezes, oraz Adam Szewczyk jako wiceprezes zarządu.

W firmie SP Detal prezesem zarządu jest zaś Adam Szewczyk, a wiceprezesem zarządu Sławomir Rupikowski.